WARTO POMAGAĆ

WARTO POMAGAĆ

Akcja „Elektrosprzęt zbierajmy, strażakom pomagajmy” dotyczy ogólnomiejskiej zbiórki zużytych elektrosprzętów (wykaz w załącznikach) i ma na celu wsparcie strażaków OSP w Ozorkowie.
Zużyte elektrosprzęty uczniowie będą mogli przynieść do szkoły, skąd zostaną zabrane na składowisko miejskie (mniejsze gabaryty).
Odbiór urządzeń o większych gabarytach należy zgłaszać pod podanymi w zawiadomieniu telefonami.

 

 

OBIADY LUTY

OBIADY LUTY

Opłata za obiady za miesiąc  LUTY – 100 zł 🙂 

Przelewy będą przyjmowane tylko na konto bankowe szkoły do dnia 10.02.2023
Konto bankowe szkoły: 31878600010000165820010003

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY
TYLKO I WYŁĄCZNIE W DANYM MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM

KOLĘDOWANIE MISYJNE

KOLĘDOWANIE MISYJNE

To już tradycja, że uczniowie naszej szkoły uczestniczą w  Ogólnopolskiej Akcji KOLĘDNICY MISYJNI.
28 grudnia 2022r. uczniowie klas IVb i Vb. pod opieką p. Lilli Nowackiej i p. Agnieszki Znańskiej odwiedzili ozorkowskie domy głosząc radosną nowinę o narodzeniu Pana Jezusa. 

OBIADY STYCZEŃ

OBIADY STYCZEŃ

Opłata za obiady za miesiąc  STYCZEŃ – 55 zł 🙂 

Przelewy będą przyjmowane tylko na konto bankowe szkoły do dnia 05.01.2022 
Konto bankowe szkoły: 31878600010000165820010003

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY
TYLKO I WYŁĄCZNIE W DANYM MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM