LOGOPEDA

p. Anna Kacprzak

pokój nr 13

 

poniedziałek 8 00 – 15 00

wtorek 8 00 – 15 00

środa 8 00 – 14 00

piątek 8 00 – 10 00

 

Logopeda
to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy ,
profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy

 

Zadania logopedy szkolnego:

  1. przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów
  2. diagnozowanie logopedyczne
  3. organizowanie pomocy logopedycznej
  4. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej lub grupowej
  5. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
  6. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

 

Co roku we wrześniu przeprowadzane są w szkole badania przesiewowe wśród uczniów klas pierwszych. Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki pedagogicznej.

Na zajęcia terapii logopedycznej będą uczęszczali uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych oraz uczniowie, których wada wymowy w sposób istotny wpływa na naukę czytania i pisania.


Badanie logopedyczne polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeb logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne).


Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w grupach dwuosobowych w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia. Dla każdego dziecka opracowany jest program terapii logopedycznej, który powstaje na podstawie diagnozy. Metody pracy, pomoce  i środki są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.


Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami ( konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 5 -10 minut).

Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą

i tylko wtedy gdy współpraca ta ma rzeczywście miejsce – terapia przynosi efekty

RODZICU – WSPÓŁPRACUJ!

OD CIEBIE ZALEŻY MOWA TWOJEGO DZIECKA

Bez współpracy z rodzicami terapia nie przyniesie widocznych efektów. Zajęcia z logopedą nie są wystarczającym działaniem do usprawniania mowy. Dlatego  tak bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w codziennych ćwiczeniach z dzieckiem. Po każdych zajęciach  logopeda zapisuje w zeszycie zestaw ćwiczeń, jakie  uczeń powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Jeśli chcemy usłyszeć postępy ćwiczmy z dzieckiem. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii.

 

 

 

Nasza szkoła ściśle współpracuje z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozorkowie
95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1,
tel./fax (042) 718-93-54, tel. 730 510 220 e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl