Regulamin
świetlicy

Zapisy
do świetlicy

Wyżywienie
uczniów

Regulamin stołówki

 


Zadaniem świetlicy szkolnej jest
zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki i wypoczynku, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Nasza świetlica jest przyjazną dziecku. Staramy się stworzyć naszym podopiecznym atmosferę pełną życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia. Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy.

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 17.00

 

 

Do wspólnych zajęć zapraszają  wychowawcy:


p. Patrycja Barylska
p. Aldona Szadkowska
p. Iwona Witkowska

 

Ważne informacje o nas:

 • Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 7:00 – 17:00.
 • Świetlica dysponuje 2 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.
 • Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej.
 • Nad prawidłową opieką dzieci czuwają wychowawcy świetlicy.
 • Dziecko zapisane do świetlicy może być przyprowadzone przez rodziców o dowolnej godzinie, a odebrane również osobiście nie później jak do godziny 17:00.
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców.

 

 

W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na:

 • rozrywkę
 • odrabianie lekcji
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • posiłki
 • zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy 

 

 

W świetlicy dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Uczą się racjonalnie spędzać czas wolny. Nabierają przyzwyczajeń, które w przyszłości staną się ich nawykami, a także kształtują postawy moralne i dobry gust oraz wartościowe cechy charakteru. Przeważają tu takie formy pracy jak  gra, zabawa, konkurs, wycieczka i inne angażujące całą osobowość i organizm dziecka.
W czasie pobytu dzieci mają do swojej dyspozycji gry planszowe, puzzle, klocki, maskotki i inne zabawki. Mogą też oglądać  bajki na DVD lub brać udział w zajęciach plastycznych.
Tradycją naszej świetlicy stały się konkursy plastyczne, które odbywają się raz w miesiącu.
Ze względu na to, że pomieszczenia świetlicy są bardzo małe i nie ma w nich warunków na zabawy ruchowe staramy się wychodzić z dziećmi na boisko szkolne jeśli tylko pogoda na to pozwala.  Dzieci mogą wtedy korzystać z piłek, skakanek, hula-hop, paletek do tenisa i badmintona