Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Lekcje dydaktyczno – wyrównawcze to zajęcia,
na których uczeń powinien mieć zagwarantowane wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości.

 

Zajęcia takie organizowane są dla uczniów, mających opóźnienia w opanowaniu programów przedmiotów wynikających z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia.

Uczniów kwalifikuje nauczyciel danego przedmiotu, on też prowadzi te zajęcia.
Opieką dydaktyczno – wyrównawczą w naszej szkole obejmuje się wszystkich uczniów potrzebujących takiej pomocy – począwszy od klasy pierwszej.

Nauczyciele na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w małej grupie starają się:

  • zindywidualizować środki i metody pracy
  • usprawnić zaburzone funkcje bazując na funkcjach niezaburzonych
  • kilka razy wracać do ćwiczeń, powtarzać materiał programowy i go utrwalać
  • akceptować dziecko
  • stwarzać atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji

 

W ten sposób pracując nauczyciele dążą do tego, aby uczeń:

  • nie bał się danego przedmiotu,
  • umiał określić zagadnienie, którego nie rozumie
  • nadrobił zaległości z danego materiału
  • zminimalizował swoje niepowodzenia szkolne