Wdrażanie zasad prawidłowego żywnienia…

Wdrażanie zasad prawidłowego żywnienia…

O programie

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Jeśli bacznie obserwujecie poczynania naszej szkoły to zauważycie, że stajemy się placówką promującą zdrowe żywienie. 

                    Od września 2013 roku będziemy uczestniczyli w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w programie „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy i młodzieży.” – propozycja edukacji zdrowotnej dla szkół i przedszkoli 

Podstawowym celem tego projektu, realizowanego w latach 2011-2017 na terenie całego kraju, jest promocja zdrowego stylu życia, w tym :

  • zapobieganie otyłości i nadwadze
  • zapobieganie chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Głównym realizatorem Projektu jest

  • Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie,

a partnerami:

  • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
  • Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
  • Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Projekt ten, współfinansowany przez Rząd Szwajcarii, to jedno z pierwszych przedsięwzięć tego typu realizowanych w Polsce, jest także objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas. 

Projekt obejmuje – w każdym województwie około 100 placówek: 25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów, 25 szkół ponadgimnazjalnych (ok. 23700 uczniów).
Koordynatorem projektu jest w naszej szkole p. Elżbieta Mierkiewicz.