Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki
  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie.
  2. Biblioteka czynna jest codziennie.
  3. W bibliotece obowiązuje cisza.
  4. Wypożyczone książki należy zwracać.
  5. W bibliotece nie wolno jeść  i pić.
  6. Książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik musi odkupić lub oddać inną.
  7. Na trzy tygodnie przed zakończeniem nauki wszystkie książki powinny być oddane.
  8. Uczniów klas szóstych obowiązują karty obiegowe, potwierdzające oddanie książek do biblioteki.
  9. Za zniszczenie kodu kreskowego w książce pobierana jest opłata karna w wysokości 5,00 zł.