Ważne!

Ważne!

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną przypominamy o obowiązującym zakazie wchodzenia Rodziców do budynku szkolnego wejściem przez szatnię. Wyjątek stanowią opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy.

W sprawach ważnych osoby z zewnątrz zobowiązane są do korzystania z głównego wejścia.

Na terenie szkoły (za wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczki zasłaniające usta i nos. Przy wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce.