Ogródek dydaktyczny

Ogródek dydaktyczny


W ramach konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 31 500zł oraz z wkładem własnym 8 201zł zaprojektowany i utworzony  został ogródek dydaktyczny przy naszej szkole „ Zielona scena”  
Ogródek przyszkolny to żywa pracownia, w której uczniowie będą mogli prowadzić ciekawe badania, eksperymenty, obserwacje, a także mają zapewniony kontakt z żywą przyrodą, jakiego nie zastąpi nawet najlepiej wyposażona pracownia przyrodnicza.

Uczniowie naszej szkoły poszerzą swoją wiedzę przyrodniczą, ekologiczną, będą uczyć się obserwować przyrodę oraz doświadczać jej . Realizacja programu pozwoli kształtować postawy poszanowania przyrody, czerpać radość z obcowania z nią.
Dzięki założonemu ogródkowi dydaktycznemu będziemy efektywnie realizować treści przyrodnicze zawarte w podstawie programowej podczas zajęć dydaktycznych i spotkań kółka ekologicznego.
Z ogródka dydaktycznego będą mogły korzystać wg potrzeb uczniowie i nauczyciele klas I – VI – np. redagowanie opisów naturalnych okazów roślin, komponowanie prac plastycznych, nagrywanie odgłosów natury, ruch na świeżym powietrzu.
Ogródek oprócz funkcji edukacyjnej będzie pełnił również funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. Na jego terenie będą mogły odbywać się gry i zabawy integrujące zespoły klasowe, spotkania z rodzicami – szczególnie z wykorzystaniem mini amfiteatru.
Więcej o ogrodzie dydaktycznym „Zielona scena” przeczytasz T U T A J

O uroczystym otwarciu ogórdka dydaktycznego „Zielona scena” przeczytasz T U T A J