KLASA II b wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Piętą i p. Karoliną Ewert-Mrowińską bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Zdrowo jem więcej wiem”. Przez cały rok szkolny 2015/2016 dzieciaki wykonywać będą szereg zadań przewidzianych regulaminem konkursu.


Ogólnopolski Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem”. organizowany jest pod patronatem Fundacji BOŚ. 
Adresatami konkursu są nauczyciele nauczania początkowego oraz ich uczniowie.Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące konkursu.

Konkursowi przyświeca idea zwiększania świadomości i podnoszenia poziomu wiedzy dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej oraz ich rodziców o ścisłym związku między sposobem odżywiania się a stanem zdrowia.

W Polsce wciąż wzrasta liczba dzieci dotkniętych otyłością i innymi chorobami zależącymi od złej diety, dlatego walka z niezdrowymi nawykami żywieniowymi najmłodszych zyskuje na znaczeniu.
Dzięki projektowi już blisko 50 tysięcy uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych całej Polski poznało zasady prawidłowego odżywiania oraz rolę aktywności fizycznej w zachowaniu dobrego stanu zdrowia.

„Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzony jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz czołowych polskich uczelni i instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.Wspomaga zarówno rodziców, jak i jednostki oświatowe w promowaniu zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Konkurs idealnie wpisuje się rytm roku szkolnego.

Przebiega w trzech etapach:

  • jesiennym –  X – XII, 2015 rok,
  • zimowym – I – III, 2016 rok,
  • wiosennym – IV – VI 2016 rok.

W trakcie trwania konkursu dzieci uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, a zdobytą wiedzę wykorzystują do wykonania konkursowych zadań. Tworzą między innymi przepisy do zdrowej książki kucharskiej, zakładają szkolny ogródek ziołowy, organizują przedstawienia dla innych uczniów szkoły.

Dzięki kompleksowej konstrukcji konkurs

  1. wspomaga wypracowanie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych
  2. przyczynia się również do wzbogacenia relacji między środowiskami uczniów, pedagogów i rodziców.

Dla najlepszych zespołów w każdym z etapów przewidziano liczne nagrody (m.in. sprzęt elektroniczny i sportowy). Zwycięzcy Edycji odbiorą je wraz z dyplomami podczas uroczystej Gali.
Główną nagrodą dla wszystkich, którzy zaangażowali się w projekt, pozostaje jednak możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia – na zdrowszy!