.

.

 

Kliknij, aby obejrzeć zdjęcia z zajęć i dowiedzieć się jacy nauczyciele realizują poszczególne zajęcia w ramach projektu

Nauczyciele realizujący projekt


Zajęcia w ramach projektu

[W roku szkolnym 2012/2013 realizujemy projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Miasto Ozorków”.
 

Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne cele projektu to:

  •  wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III
  • dostosowanie metod i form pracy z uczniami, do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i ich możliwości psychofizycznych.

Czas trwania projektu: 01.09.2012r.  –  30.06.2013r.

 

W naszej szkole będą realizowane zajęcia w ośmiu obszarach:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 4 grupy po 6 uczniów, których opiekunami będą: p. A. Tomczak, E. Mierkiewicz, M. Targalska, G. Pierzgalska
  2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 3 grupy po 5 uczniów, których opiekunami będą: p. M. Pięta, A. Tomczak, E. Mierkiewicz
  3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Pomocą objętych będzie 45 uczniów ( 11 grup), pod kierunkiem p. A. Kacprzak
  4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej 1 grupa 7-mio osobowa, pod opieką p. B. Błaszczyk 
  5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 3 grupy po 10 uczniów, których opiekunami będą: p. O. Szołtun, J. Grzybowski, M. Szabela
  6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne- muzykoterapia, dla dzieci niepełnosprawnych 2 grupy po 5 uczniów, pod opieką: p. M. Kryszkiewicz, K. Czajkowskiej
  7. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych – zajęcia matematyczno – przyrodnicze 1 grupa 6 – cio osobowa, pod opieką p. A. Ewert
  8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia językowe języka angielskiego 2 grupy po 7-8 uczniów, których opiekunami będą: p. O. Gawęda, M. Pachnowska