Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

(kliknij tutaj)

 

 

Instrukcja pierwszej rejestracji do systemu rekrutacji –
będziesz potrzebował swojego nr pesel

 

1. Wejdź na stronę https://lodzkie.edu.com.pl/

2. Kliknij napis „ZGŁOŚ KANDYDATURĘ”

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie – uzupełnij zgodnie z prawdą wszystkie potrzebne dane osobowe – system podpowie Ci, jeśli popełnisz błąd, lub nie uzupełnisz wszystkich niezbędnych rubryk

4. Jeśli jesteś wychowywany przez tylko jednego rodzica, lub opiekuna wpisz tylko jego dane

5. Zaznacz jeśli

  • pochodzisz z rodziny wielodzietnej (4 lub więcej dzieci w rodzinie),
  •  posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • twój rodzic, lub rodzeństwo jest osobą z niepełnosprawnością,
  • wychowujesz się w niepełnej rodzinie
  • Jesteś objęty pieczą zastępczą

otrzymasz dodatkowe punkty w rekrutacji – pamiętaj aby wydrukować i wypełnić dodatkowy wniosek –
znajdziesz go w zakładce PLIKI DO POBRANIA !!!

6. stwórz własną „listę preferencji” – listę szkół i oddziałów w szkołach, do których chciałbyś się „dostać”

PAMIĘTAJ na pierwszym miejscu musi znaleźć się szkoła i klasa, która jest najważniejsza na Twojej liście – tzw. SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU

Wybierz maksymalną liczbę szkół i jak największą liczbę oddziałów w danej szkole. To ważne w procesie rekrutacji

7. wygeneruj wniosek – wydrukuj go – na wniosku musi podpisać się chociaż jedne rodzic/opiekun i Ty.

8. Zanieś podpisany wniosek TYLKO DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU

9. Na tym kończy się pierwszy etap rekrutacji online – w kolejnym etapie będziesz wpisywał swoje osiągniecia – oceny ze świadectwa i wynik egzaminu