Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2022/2023

20 kwietnia – 17 maja

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (elektronicznie)

08 lipca – 12 lipca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (elektronicznie)

19 lipca

 Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19 lipca – 22 lipca

 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty

25 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (kliknij tutaj)

(link będzie działał po otworzeniu rekrutacji)

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych VULCAN –  film

(link będzie działał po wstawieniu przez firmę Vulcan)

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN.

Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.


Instrukcja pierwszej rejestracji do systemu rekrutacji –
będziesz potrzebował swojego nr pesel

1. Wejdź na stronę https://lodzkie.edu.com.pl/

2. Kliknij napis „ZGŁOŚ KANDYDATURĘ”

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie – uzupełnij zgodnie z prawdą wszystkie potrzebne dane osobowe – system podpowie Ci, jeśli popełnisz błąd, lub nie uzupełnisz wszystkich niezbędnych rubryk

4. Jeśli jesteś wychowywany przez tylko jednego rodzica, lub opiekuna wpisz tylko jego dane

5. Zaznacz jeśli

  • pochodzisz z rodziny wielodzietnej (4 lub więcej dzieci w rodzinie),
  •  posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • twój rodzic, lub rodzeństwo jest osobą z niepełnosprawnością,
  • wychowujesz się w niepełnej rodzinie
  • Jesteś objęty pieczą zastępczą

otrzymasz dodatkowe punkty w rekrutacji – pamiętaj aby wydrukować i wypełnić dodatkowy wniosek – znajdziesz go w zakładce PLIKI DO POBRANIA !!!

6. stwórz własną „listę preferencji” – listę szkół i oddziałów w szkołach, do których chciałbyś się „dostać”

PAMIĘTAJ na pierwszym miejscu musi znaleźć się szkoła i klasa, która jest najważniejsza na Twojej liście – tzw. SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU

Wybierz maksymalną liczbę szkół i jak największą liczbę oddziałów w danej szkole. To ważne w procesie rekrutacji

7. wygeneruj wniosek – wydrukuj go – na wniosku musi podpisać się chociaż jedne rodzic/opiekun i Ty.

8. Zanieś podpisany wniosek TYLKO DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU

9. Na tym kończy się pierwszy etap rekrutacji online – w kolejnym etapie będziesz wpisywał swoje osiągniecia – oceny ze świadectwa i wynik egzaminu