DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 

  • 31 listopada 2022 r. (poniedziałek)

  • 02.05.2023 r. (wtorek) 

  • 09.06.2023 r. (piątek)

     

___________________________________________________________

W  tych dniach

 szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze,
zapewniając opiekę tym dzieciom, które jej wymagają.
Ze względów organizacyjnych prosimy o poinformowanie nas z wyprzedzeniem,
które dzieci będą w tych dniach korzystały z opieki świetlicowej i w jakich godzinach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w  Ozorkowie  
mgr Piotr Banasiak