Category Archives: 7. Zasady ubezpieczenia uczniów


Ubezpieczenie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie w roku szkolnym 2021/2022.

.

Ubezpieczenie uczniów.

Rodzice mogą skorzystać z grupowego ubezpieczenia NNW PZU Edukacja dla swoich dzieci.

Składka ubezpieczeniowa za cały ro tj. od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2022 wynosi  45 zł.

Uczniowie są ubezpieczeni 24 h na dobę, podczas pobytu w szkole oraz przez pozostały okres czasu w życiu prywatnym; na terenie całego kraju i podczas pobytu za granicą.

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków ( NNW ) na sumę ubezpieczenia 13 500, 00 zł.

Uczniowie są ubezpieczeni w wariancie II. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia _ NNW PZU Edukacja, przekazanych każdemu zainteresowanemu rodzicowi lub na stronie OWU-NWW-PZU-Edukacja

Osoba do kontaktu w szkole w sprawie ubezpieczenia na terenie szkoły –

  • p. Monika Kryszkiewicz W-ce Dyrektor Szkoły tel. kont. – 42 710-31-82
  • p.  Tomasz Wojciechowski  – Agent ubezpieczeniowy  tel. kont. – 601-802-634