Category Archives: 6. Gabinet Integracji Sensorycznej

Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna

ikonki-pileczki
W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie  3 października 2019 r.  rozpoczął działanie pierwszy w naszymi mieście gabinet Integracji Sensorycznej. Zajęcia prowadzi nauczycielka SP 4 pani Agata Pietrasik, która jest także certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej.

Terapią objęci są uczniowie, którzy zakwalifikowali się do zajęć na podstawie badań oceny procesów integracji sensorycznej prowadzonych na terenie szkoły. Zajęcia mają charakter indywidualny, gdyż program terapii dostosowany jest do potrzeb każdego dziecka. Szkoła współpracuje również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozorkowie przyjmując w gabinecie dzieci z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Do prowadzenia terapii SI potrzebna jest sala spełniająca konkretne parametry, gdyż działania dziecka opierają się na ruchu i wymagają odpowiedniej przestrzeni, wystarczającej do wykorzystania sprzętu podwieszanego i zapewniającej swobodę ruchu.

Dzięki zaangażowaniu rodziców i opiekunów naszych uczniów z klasy II c państwa Anety i Krzysztofa Lasotów, pani Moniki Pietruszewskiej, pani Kariny Wielgus i pana Jacka Maciejaka, gabinet został pięknie pomalowany. Panele na nową podłogę podarowali szkole pan Arkadiusz Niewiarowski i pan Tomasz Majewski, a założyli ją nasi pracownicy panowie: Jan Sikora, Krzysztof Augustyniak i Grzegorz Krajewski

Gabinet został wyposażony w różnorodny sprzęt terapeutyczny do stymulacji przedsionkowej
i proprioceptywnej ze środków unijnych do projektu „Na tropie naukowych przygód – program poprawy jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”.

Dysponujemy dużą kolekcją sprzętu do huśtania, kręcenia się, toczenia się, wspinania się, skakania, jeżdżenia i innych przyrządów zapewniających ruch całego ciała. Mamy również wiele przedmiotów do łapania, manipulowania i rzucania oraz do stymulacji dotykowej. Stworzyliśmy przyjazne otoczenie, w którym dzieci są motywowane, zachęcane i w odpowiedni sposób kierowane do wykonywania różnych zadań.

Terapia SI ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy. Podczas terapii nie uczy się konkretnych umiejętności,  lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. W zależności od potrzeb stymuluje się system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy  a także wzrokowy, słuchowy i węchowy. Dzieci odnoszą sukcesy w nabywaniu nowych umiejętności, a takie doświadczenia zaczynają przenosić się na inne sytuacje poza salę terapeutyczną. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku.