Category Archives: 1A. Nasze Ekologiczne Pracownie” – „Zielona Kraina”

Nasze Ekologiczne Pracownie” – „Zielona Kraina”

Nasze Ekologiczne Pracownie” – „Zielona Kraina”

     

   

 

 

          Od 01.2020 nasza szkoła realizuje projekt w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” – Utworzenie pracowni pn. „Zielona Kraina” przy Szkole Podstawowej nr 4  im. T. Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.


Dotacja z WFOŚiGW wyniosła 90% wartości kosztu całkowitego zadania –
 
49 897,00 złotych udział własny wyniósł 5 550,00 złotych

 

Pracownia została wyposażona w:

  • szafki na pomoce dydaktyczne
  • stoliki i krzesła uczniowskie z regulowaną wysokością (aby móc je dostosować odpowiednio do wieku dzieci korzystających z pracowni; możliwość regulacji wysokości stolików pozwoli także na dowolną ich konfigurację do pracy w grupach w zależności od liczebności klasy
  • sprzęt audiowizualny: tablicę multimedialną, laptop, projektor, nowoczesne mikroskopy. Do laptopa można będzie połączyć mikroskop z kamerą umożliwiającą obserwację przez uczniów obrazu mikroskopowego na tablicy oraz wykonywania zdjęć i filmów. Tablica służyć będzie także jako zwykły ekran projekcyjny do wyświetlania filmów i prezentacji. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przy użyciu np. komputera i projektora, mogą więc zostać zapisane, dzięki czemu będą wykorzystane w dowolnej chwili na kolejnych zajęciach, co ma duże znaczenie przy zajęciach podczas których zaplanowane będzie monitorowanie przeprowadzonych badań.
  • pomoce dydaktyczne do zajęć ekologiczno-przyrodniczych (różnorodne zestawy do przeprowadzenia badań, doświadczeń, eksperymentów, nowe mikroskopy, lornetka)
  • kosze do segregacji odpadów.

 

            Na jednej ze ścian zostaną położona została fototapeta przedstawiająca temat związany ze środowiskiem naturalnym Ozorkowa. Pozostałe ściany będą pomalowane.

 

            Posiadanie zaprojektowanej ekopracowni pozwoli na prowadzenie zajęć metodą doświadczalną, eksperymentalną i badawczą, co rozwinie w uczniach umiejętność twórczego i operatywnego myślenia oraz pozwoli w interesujący sposób realizować program nauczania. Powstanie stałe stanowisko multimedialne z poprowadzonymi na stałe łączami
 i zasilaniem oraz nagłośnieniem. Możliwie liczne rośliny zielne, poprawiające jakość powietrza w pracowni. Zrealizowane stałe stanowisko mikroskopowe w tylnej części pracowni pozwoli na sprawne przeprowadzenie badań. Poprzez edukację ekologiczną kształtowane będą postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne i szacunek dla wszelkiej formy życia

            Od 1 września 2020 roku będą realizowane zajęcia dla uczniów klas I-VIII
(lekcje przyrody, biologii i geografii, zajęcia z wychowawcą, koło ekologiczne).
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z programem ekologicznym ujętym w projekcie.
W pracowni przewidziano także prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III, poszerzające zagadnienia związane z ekologią , przyrodą, ochroną środowiska, biologią, geografią (koła: ekologiczne, biologiczne, geograficzno-turystyczne)

            Pracownia będzie również dostępna  do prowadzenia zajęć, kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, konferencji, konkursów, spotkań z rodzicami
i zaproszonymi gośćmi, zajęć otwartych, rad szkoleniowych. Takie rozwiązanie spowodowane jest małą ilością sal lekcyjnych w szkole (24 oddziały – 16 izb lekcyjnych)

           
            Zajęcia w pracowni będą prowadzone różnorodnymi metodami.
Będą to zarówno metody sprawdzone i wykorzystywane przez nauczyciela podczas dotychczasowej pracy z uczniem oraz laboratoryjne, badawcze jak i nowoczesne metody, które nauczyciel będzie mógł wprowadzić dzięki zakupowi nowych, różnorodnych pomocy dydaktycznych (np. burza mózgów, drzewko decyzyjne, analiza badania, ocena, projekt, doświadczenia, ćwiczenia, prace twórcze, zajęcia w terenie, obserwacje, spotkania z ornitologiem, leśnikiem, artystą plastykiem, lekarzem, pielęgniarką, pasjonatami wycieczek pieszych i rowerowych, wycieczki przedmiotowe i wyjścia tematyczne (las, rzeka, łąka ), udział w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska; organizacja uroczystości
o tematyce przyrodniczo- ekologicznej