Daily Archives: 20/11/2021

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA - Szkolne Blogi

Podczas lekcji wychowawczej uczniowie klasy VII a rozmawiali o prawach dziecka.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

 

 

 

Ogólnopolski dzień praw dziecka - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

 

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom.
Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie k
olidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.